Annika Renöfält-Grahn

Annika Renöfält-Grahn är utbildad lärare, handledare och coach. Utbildningen inom St Lukas, inriktad mot processhandledning, gav kompetens för såväl individuell handledning som grupphandledning.

Annika Renöfält-Grahn har stor erfarenhet av att handleda pedagogisk personal inom grund-, gymnasie- och särskolan och olika personalgrupper inom verksamheter för personer med funktionshinder. Hon handleder och utbildar sedan flera år pedagoger, personliga assistenter och arbetsledare.

För närvarande delar Annika Renöfält-Grahn sin arbetstid mellan undervisning på Bromma Folkhögskola och handledning av olika personalgrupper.

  • Lärarexamen sedan 1979
  • Studier i svenska, psykologi. Utbildad handledare och coach
  • Undervisat inom grundskola, gymnasieskola, Komvux och folkhögskola
  • Ansvarat för studerande med Aspergers syndrom
  • Fortbildad inom bl. a utvecklings- och gruppsykologi, konflikthantering, Motiverande samtal

Välkommen att ta kontakt för ett personligt möte för att samtala kring förutsättningar och möjligheter.