Utbildning / Föreläsning / Teamutveckling

Utbildningar & föreläsningar samt teamutveckling för arbetsgrupper

  • Utbildningar inom personlig assistans och andra verksamheter inom social omsorg Pdf
  • Utbildning i MI – motiverande samtal för personal inom skola och social omsorg
  • Utbildning av igångsättare av självhjälpsgrupper (RSMH m fl)

Föreläsningar inom bland annat

  • Kommunikation och retorik
  • Gruppdynamik, grupputveckling
  • Konflikthantering
  • Kriser, KASAM, copystrategier
  • Etik på jobbet

Utbildningarna utformas efter kundens önskemål. Talavid Handledning samarbetar med Vertebra Utbildning och Handledning när det gäller utbildningar inom social omsorg. Se gärna www.vertebra.se

Talavid Handledning arbetar med Teamkort – ett strukturerat material som hjälper såväl gruppen som individen att utvecklas och tränar deltagarnas förmåga att ge och ta emot feedback.
För mer information om innehåll och upplägg, kontakta Talavid Handledning.

vitsippa